จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และอื่นๆ

งานจดทะเบียนบริษัทจำกัด /ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 •    จัดตั้งบริษัทจำกัด
 •    แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ
 •    แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ
 •    เพิ่มทุน
 •    แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทจำกัดและตราสำคัญ
 •    แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
 •    แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 •    แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงาน
 •    ลดทุน           
 •    เลิกบริษัทและเสร็จการชำระบัญชี    
 •    แก้ไขเพิ่มเติมผู้ชำระบัญชี / อำนาจผู้ชำระบัญชี / สำนักงานผู้ชำระบัญชี
 •    เปลี่ยนแปลงผู้ถืหุ้น                      

 

 

 


 • จัดตั้งบริษัทจำกัด ยี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
Visitors: 21,823